Опубликован 2022-06-11

“Algebralar” mavzusiga oid didaktik ishlanmalar

Аннотация


Ushbu maqolada Algebra va sonlar nazariyasi “ Algebralar” mavzusiga oid didaktik ishlanmalar keltirilgan. Bu didaktik ishlanmalardan ma’ruza va amaliy mashg’ulotlarda foydalanish mumkin

Как цитировать


Tojiboyeva, D. (2022). “Algebralar” mavzusiga oid didaktik ishlanmalar. Журнал математики и информатики, 2(3). извлечено от https://fll.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/6146

Библиографические ссылки


Pedagoglarda kreativlik sifatlarini rivojlantirish va undan foydalanishning samarali yo’llari.M Qazibekov, M Bayzaqov, Журнал математики и информатики, 2022

Sulaymonov, F., & Bayzaqov, M. (2021). MATEMATIK MANTIQ ELEMENTLARINI ERTA O’RGATISH VA UNING AHAMIYATI. Журнал математики и информатики, 1(2).

Mamatov, J., Bayzaqov, M., & Rahimova, S. (2021). BERNULI VA PUSSON TAQSIMOTLARI. Журнал математики и информатики, 1(4).

Pedagoglarda kreativlik sifatlarini rivojlantirish va undan foydalanishning samarali yo’llari.M Qazibekov, M Bayzaqov, Журнал математики и информатики, 2022

Abduxakimov, S., Mamatov, J., & Xolboyev, J. (2021). BAZI TASODIFIY MIQDORLARNING TAQSIMOT VA XARAKTERISTIK FUNKSIYALARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Abduxakimov, S., Mamatov, J., & Esirgapov, J. (2021). MARKOV ZANJIRILARI UCHUN ERGODIK TEOREMA. Журнал математики и информатики, 1(4).

Авторы


Dilafro'z Tojiboyeva

Jizzakh State Pedagogic Institute

Ключевые слова:

baliq skeleti metodi, 3\3, 4\4, 5\5 metodi, o’yin texnologiyalari, matematik loto o’yini, test

Выпуск


Раздел: Articles

Powered by I-Edu Group