Опубликован 2022-06-11

BO’LAKLI O’ZGARMAS ARGUMENTLI DIFFERENSIAL TENGLAMANING YECHIMLARI HAQIDA

Аннотация


Ushbu maqolada bo’lakli doimiy argumentli diffuziya teng-lamasi o'rganildi. Qaralayotgan differensial tenglamalarning yechimini mavjudlik shartlari va topish masalasi keltiriladi

Как цитировать


Abduqodirov, V., & Mo’minov, M. (2022). BO’LAKLI O’ZGARMAS ARGUMENTLI DIFFERENSIAL TENGLAMANING YECHIMLARI HAQIDA. Журнал математики и информатики, 2(3). извлечено от https://fll.jspi.uz/index.php/matinfo/article/view/6037

Библиографические ссылки


Abduxakimov, S., Mamatov, J., & Xolboyev, J. (2021). BAZI TASODIFIY MIQDORLARNING TAQSIMOT VA XARAKTERISTIK FUNKSIYALARI. Журнал математики и информатики, 1(3).

Abduxakimov, S., Mamatov, J., & Esirgapov, J. (2021). MARKOV ZANJIRILARI UCHUN ERGODIK TEOREMA. Журнал математики и информатики, 1(4).

Авторы


Vohidjon Abduqodirov

Jizzakh State Pedagogic Instituti

Muxiddin Mo'minov

Ключевые слова:

differentsial tenglama, bo’lakli doimiy argumentli, davriy yechim, metod, xususiy hosila, uzluksiz, Fur’e qatori

Выпуск


Раздел: Articles

Powered by I-Edu Group